POLAREK a.s.
 
          HOME
          O FIRME
          PRODUKTY A SLUŽBY
          REFERENCIE
          ZAMESTNANIE
          PRODUKTY
          MAPA WEBU
          K STIAHNUTIU
          KONTAKTY
          NAPÍŠTE NÁM
 

Realizacia staveb, jejich zmen a odstraňovanie starých prevádzok

činnosť technických poradcov v oblasti železničnej techniky

Sprostredkovanie obchodu a služieb, obchodná činnosť

Aktuálná výhodná ponuka

Realizácia a zmeny stavieb, odstraňovanie starých prevádzok


V tomto špecifickom odbore sa snažíme zabezpečiť pre prevádzkovateľov koľajových dráh priemyselných a banských dráh, technicky a ekonomicky zaujímavé alternatívy riešení v odbore realizácie stavieb, ich zmien a odstraňovanie v časti koľajový zvršok a koľajový spodok.
Naša ponuka v tejto časti podnikania nadväzuje na ďalej popísanú poradenskú činnos v tomto odbore. Jednotlivé varianty sme schopní popísať, technicky riešiť a ekonomicky vyhodnotiť v nami vypracovaných štúdiách a analýzach. Na poradenstvo v týchto odboroch nadväzuje naše technické riešenie včítane prípadných dodávok stavebných činností, alebo údržby železničných dráh a vlečiek.


Ponuka prác a služieb:

Meranie technického stavu koľajovej dráhy v zmysle STN 736360 systémom KRAB s kontinuálnym záznamom všetkých rozhodujúcich parametrov koľajovej dráhy:

- rozchod koľaje a zmeny rozchodu koľaje v určených toleranciách
- vzájomná výšková a smerová poloha koľajových pásov
- zaznamenanie priebehu a polomeru oblúkov
- súčasti koľajovej dráhy ako zarážadlá, priecestie, bočné nakladacie rampy a výkoľajky.

Bežná údržba koľajovej dráhy:

- legislatívne predpísané merania a vyhodnotenia
- odstraňovanie závad z meraní

Stredné opravy a rekonštrukcie:

- zabezpečenie dodávky celého sortimentu koľajového zvršku včítaně výhybiek
- montáž výhybiek a koľajových polí
- výšková a smerová úprava novej aj súčasnej koľaje automatickou podbíjačkou
- zhotovenie zarážkových zakončení koľají
- zhotovenie úrovňových prejazdov

 

 

 

 

 

(c) 2008 - POLAREK a.s.